Ottosen døde i dag etter noen måneders sykdom, opplyser hans nevø Stein Ottosen til bt.no.

Les Kjartan Rødlands minneord her.

Kristian Ottosen er kjent som motstandsmann fra den annen verdenskrig. Han ble født i Solund i Sogn og Fjordane, og vokste opp i Bergen. De siste årene har han bodd i Oslo.

Ottosen sovnet inn på Diakonhjemmet i Oslo torsdag ettermiddag.

Kristian Ottosen er kjent som motstandsmann fra den annen verdenskrig. Han var en del av motstandsgruppen Theta og ble arrestert av tyskerne i Bergen i 1942. Deretter ble han sendt til Grini og senere til konsentrasjonsleirene Sachsenhausen, Natzweiler og Dachau. Han kom tilbake til Norge med De hvite bussene våren 1945.

Langt forfatterskap

Ottesen skrev en rekke bøker om nordmenns opplevelser i tysk fangenskap under krigen, blant annet «Natt og tåke», «Liv og død» og «Kvinneleiren» som omhandlet nordmenn i fangenskap i konsentrasjonsleirene Natzweiler, Sachsenhausen og Ravensbrück. «Bak lås og slå» handlet om nordmenn i tyske fengsler og tukthus, «I en slik natt» om deportasjonen av jøder fra Norge, og «Ingen nåde» om nordmenn i japansk fangenskap.

Historien om sine egne opplevelser under krigen, «Motstand, fangenskap og frihet» utga han ikke i bokform før i 2005.

Studentpåbygger

Kristian Ottosen oppfattes som en av byggerne av den moderne studentvelferden og har som «bakspiller» til det politiske liv gitt viktige bidrag til norsk utdanningspolitikk.

Han overtok som daglig leder i Studentsamskipnaden i Oslo i 1950 etter to år i samme verv i Bergen, og var administrerende direktør samme sted fra 1959 til 1979. Han var formann i komiteen som utredet spørsmål om videreutdanning for artianere og andre med tilsvarende grunnutdanning (Ottosen-komiteen). Komiteens arbeid resulterte i en anbefaling om å etablere distriktshøgskolene. Han var også en pådriver for etableringen av Statens lånekasse.

Egen pris

Kristian Ottosen var også styreformann i NRK i ni år og for Nationaltheatret i åtte år. Han var kommandør av St. Olavs Orden, Ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden, samt kommandør og ridder av Den Islandske Falkeorden. Ottosen mottok også en rekke priser, som Amalie Laksovs Minnepris til Vern om menneskerettighetene, Lisl og Leo Eitingers pris og Arthur Holmeslands sakprosapris. I 2002 fikk han Fritt Ords honnørpris.

I forbindelse med Kristian Ottosens 70-års dag i 1991 opprettet Studentsamskipnaden i Oslo et fond for å hedre hans navn. Fondet gir årlig ut Kristian Ottosen-prisen for å hedre enkeltpersoner eller miljøer som har gjort en spesiell innsats for studentvelferdsarbeidet.

Ottosen ble født i Solund i Sogn og Fjordane i 1921. Han vokste opp i Bergen og flyttet senere til Oslo. Han tok filologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1948.

Kristian Ottosen fylte 85 år 15. januar i år.

OMFATTENDE FORFATTERSKAP: Kristian Ottosen skrev en rekke bøker om nordmenn i tyske konsentrasjonsleirer.