I et forslag fra Akershus Høyre ble det foreslått et nytt avsnitt i «Ideologisk plattform for Høyres arbeid i lokalsamfunnet».

Her heter det at «Det kristne verdigrunnlaget står sentralt i Høyres politikk og er grunnleggende i den kultur vårt samfunn bygger på».

Forslaget fikk overraskende mange stemmer, og fintelling måtte til søndag. Tellingen viste at forslaget ble nedstemt med 118 mot 100 stemmer av landsmøtet.