Flere tusen misjonsvenner er ventet både til Normisjons generalforsamling i Stavanger, som åpnet i går, og til Misjonssambandets storsamling i Kristiansand neste uke.

Normisjon, som ble etablert i år 2000, da Den norske Santalmisjon og Indremisjonsselskapet fusjonerte, har vært en tikkende tapsbombe fra første dag. Nå får generalforsamlingen oversikter som forteller om nye forventede underskudd helt frem til år 2007. Resultatet er at man må gjøre nye kutt i virksomheten.

Normisjon legger frem regnskaper med et samlet underskudd på 52 millioner kroner. Ferske prognoser viser at underskuddet trolig vil vokse med ytterligere 9-10 millioner kroner den neste treårsperioden.

I Misjonssambandet er de røde tallene litt mindre dramatisk. Underskuddet er på nesten 35 millioner kroner. Bare i fjor gikk man med nesten 18 millioner kroner i underskudd. For å snu utviklingen, må man både selge unna eiendommer, nedlegge institusjoner og annet misjonsarbeid, forsøke å øke inntektene, og arbeide for å redusere lånevolumet.

Også Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet samles til generalforsamling i Stavanger i morgen. Men deltakerne der vil ikke får røde tall på bordet når regnskapene behandles. 2002 ble et godt år med et positivt årsresultat på 8,4 millioner kroner.