SILJE KATHRINE SVIGGUM

— Dette er uhørt og kritikkverdig. I mine øyne er menns problemer marginale i forhold til kvinners, men det er ikke til å stikke under en stol at psykisk og fysisk vold mot menn skjer, sier Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.

Da Bergens Tidende ringte for en tilstandsrapport i går opplyste telefonsvareren at krisetelefonen for menn ikke er betjent julaften t.o.m. 1. nyttårsdag. En mannsstemme henviser til Kirkens SOS krisetelefon - uten at de tilsatte der er orientert.

— Vi har ikke noe samarbeid med Krise- og rådgivningstelefonen for menn, men tar imot alle henvendelser. Når de henviser til oss er det nok fordi de vet at vi er betjent 24 timer i døgnet, året rundt, tror generalsekretær Nora Blaasvær i Kirkens Nødhjelp.

Verken Kirkens SOS krisetelefon eller Krisesenter for Kvinner i Bergen har tallene klare, men bekrefter at telefonene kimer også i julen. På Krisesenteret er imidlertid ikke henvendelsene flere enn ellers i året.

— Det har vært slik det pleier. Vi er vant til at det ikke er noen større pågang i julen. Veldig mange kvinner holder ut i de store høytidene for barnas skyld, opplyser vakt Jane Nordlund hos Krisesenter for kvinner i Bergen.

Tendensen her skiller seg dermed fra utviklingen på landsbasis, der krisesentrene ifølge Tove Smaadahl melder om markant økning i antall kvinner som har tilbrakt julen i skjul.

— Vi har hatt en del henvendelser på telefon og gitt råd, men jeg ble veldig forbauset da jeg hørte at det var stor pågang på Østlandet. Det må være en ny trend i så fall. Vi har ikke tallene klare ennå, men jeg vil si at det ikke har vært noen økning i løpet av julen her i Bergen, kommenterer Nordlund.