Kriseråd mot røming

2005 vart eit elendig år for oppdrettsnæringa sin innsats for å halde laksen i merdane.