Årsaken er at Norges alliansepartnere i forhandlingene, G10-landene, i hurtigtogsfart er blitt enige om samlet å foreslå drastiske reduksjoner i tollsatsene for importert mat. Bergens Tidende skrev i går at det norske embetsverket jobber på spreng med å beregne konsekvensene av å halvere tollsatsene på helt sentrale matvarer.

UD bekrefter møtet

Pressetalskvinne Ona Solberg i Utenriksdepartementet bekrefter at utenriksminister Jan Petersen og landbruksminister Lars Sponheim i dag klokken 18 vil orientere samtlige parlamentariske ledere på Stortinget om WTO.

Landbruksminister Lars Sponheim sier han ikke kan si noe om hva de parlamentariske lederne vil bli informert om.

— Vi må først orientere Stortinget, sier han til Bergens Tidende.

Stortinget har ennå ikke konstituert seg, og komitesystemet er ikke etablert. I en normalsituasjon ville regjeringen både ha orientert om og skaffet seg ryggdekning for et forhandlingsmandat i den utvidede utenrikskomiteen. Møtene i denne komiteen er hemmelige.

Men siden det nye Stortinget ennå ikke har konstituert seg, må altså regjeringen orientere de parlamentariske lederne.

Det er Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), Hill Marta Solberg (Ap) og Karin Andersen (SV) som vil møte fra de kommende regjeringspartiene, mens Siv Jensen representerer Frp.

Halvering av tollsatsene

På møtet vil de, etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, bli presentert for en ytterst dramatisk utvikling i forhandlingene.

Norge har i WTO-sammenheng allierte i den såkalte G10-gruppen. Den består blant andre av Japan og Sveits. Disse landene er matimportører og alle har høye tollbarrierer for å beskytte innenlandsk matproduksjon. Det samme gjelder for EU, men ikke i like sterk grad som for G10.

WTO-forhandlingene har den siste tiden skutt kraftig fart, og det kan se ut som om EU er i ferd med å inngå et kompromiss med både fattige land og mateksporterende land som USA.

G10 har derfor skjønt at de må kaste seg rundt for ikke å bli kjørt helt av lasset i forhandlingene, og slik risikere å få trådt et EU-USA-kompromiss nedover ørene.

Blir gjort kjent mandag

Alle land i G10 - unntatt Norge - er derfor blitt enige om å kaste dramatiske store tollreduksjoner inn på forhandlingsbordet. Reduksjonene er riktignok ikke så dramatiske som EU ser ut til å akseptere, men de er likevel betydelige i håp om å kunne bremse tollreduksjonene noe.

Bergens Tidende skrev i går at reduksjonene er på nesten 50 prosent - en halvering av tollsatsene for de mest sensitive matvarene.

G10 kommer førstkommende mandag til å presentere sitt nye forhandlingsutspill på et møte i Zürich hvor USA, EU og en rekke utviklingsland er representert. Norge er ikke invitert til møtet, men representeres av Sveits og den sveitsiske landbruksministeren. Det er han som vil presentere G10-landenes utspill.

Kort frist for de rød-grønne

Sveits og de øvrige G10-landene vil uansett presentere sitt forslag, uavhengig av norske myndigheter.

Regjeringen Bondevik ønsker ikke på selvstendig grunnlag å gi norske forhandlere fullmakter til å støtte de øvrige G10-landene. En av årsakene er at de da kan bli sittende med ansvaret for en betydelig nedbygging av norsk landbruk. Noe annet er at regjeringen ikke har et flertall bak seg i Stortinget. Resultatet er at ansvaret dermed skyves opp fra Løvebakken og til Soria Moria og den påtroppende regjeringen. I kveld blir derfor Sp, SV og Ap orientert om at toget for å påvirke WTO-forhandlingene går allerede i helgen, og må være avklart i god til før møtet i Zürich starter på mandag.

De påtroppende regjeringspartiene vil trolig bli bedt om, over bordet i kveld, å gi sin tilslutning til G10-landenes forslag.

I FARE: Det brenner et rødt lys for den røde norske kuen dersom dagenstollsatser på storfekjøtt reduseres kraftig.
MARIANNE HANSEN