Aldri har politiet og tollvesenet gjort flere beslag av narkotika enn i fjor.

Det skjedde uten at politiets innsats på området er økt. Kripossjef Arne Huuse mener situasjonen aldri har vært verre enn nå, skriver Aftenposten.

— Vi står overfor en dramatisk utvikling som krever større innsats, og da ikke bare fra politiets side. De åpne misbrukermiljøene som preger gatebildet i storbyene,må etter min mening bort, fordi de virker som en magnet på potensielle nye brukere. Å se narkotikapåvirkede personer uten at noen griper inn, er uheldig og tilkjennegir langt på vei en legalisering, sier Huuse.

Kripossjefen etterlyser nå en idédugnad og en sterkere prioritering fra de politiske myndighetene. Til avisa Nationen sier Huuse at veien å gå er å finne ut mer om årsakene til narkotikamisbruket.

— Myndighetene må definitivt gjøre mer for å lete etter grunner, og deretter sette inn tiltak som passer. Satsingen må ikke bare rettes mot politi og tollvesen, sier han.

Beslagene økte i fjor både i antall tilfeller og i total mengde narkotika.

(NTB)