Organisert kriminalitet i Norge vil øke i tiden som kommer.

Det slår Kripos fast i sin årlige rapport om trender og utfordringer på feltet, som ble lagt frem onsdag.

Spesielt er det utenlandske kriminelle som vil gi politiet utfordringer, mener Kripos.

De peker blant annet på at det i desember 2010 ble innført visumfrihet for borgere fra Albania og Bosnia-Hercegovina. Etter at lignende avtaler ble inngått med blant andre Romania, har politiet registrert sterk økning av kriminalitet begått av personer fra de aktuelle landene.

Menneskehandel og narkotika

I rapporten trekker Kripos frem flere typer kriminalitet der organiserte utenlandske grupper dominerer:

  • Narkotrafikk: Antall heroinbeslag i 2010 er det høyeste siden 2003, og det kan ifølge rapporten ikke utelukkes at det har vært en økning i utbredelsen av stoffet. Albanere fra Kosovo vurderes som ledende på heroinsmugling i Europa i dag. Men også grupper fra Sørøst-Europa og vestafrikanske nettverk driver heroinsmugling, gjerne ved hjelp av østeuropeiske kurerer.
  • Menneskehandel: Kriminelle fra Litauen og Romania driver menneskehandel både ved utnyttelse til prostitusjon, men også ved å utnytte barn i kriminalitet. Også her er vestafrikanske grupper, og særlig nigerianere, representert, ifølge Kripos.

— De nigerianske kriminelle gruppene anses å være minst like godt organiserte som andre nettverk de konkurrerer om markedsandeler med, heter det i rapporten.

Frykter hjemmeran

  • Mobil vinningskriminalitet: Organisert og profesjonelt reiser grupper av østeuropeere rundt i Norge og andre land og begår vinningskriminalitet, ifølge Kripos. Fenomenet har vokst kraftig fra 2003, i motsetning til annen vinningskriminalitet. Innbrudd i gullsmed- og urmakerbutikker, skimming i minibanker og innbrudd i private hjem er blant de vanligste forholdene.

Men også grove ran av privatpersoner er på fremmarsj blant denne gruppen. Dette bekymrer Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård.

— Risikoviljen og viljen til å bruke alvorlige metoder er større enn noen gang. Møter man et hinder, er man villig til å bruke svært tunge skyts, sier Humlegård til NTB.

Ransmiljøet ut av fengsel

I tillegg til utenlandske kriminelle, trekker Kripos frem MC-gjengene i oversikten over organisert kriminalitet i Norge. Klubbene knyttes ifølge Kripos til narkotikakriminalitet og torpedovirksomhet.

Kripos advarer også om at det organiserte ransmiljøet på Østlandet kan utgjøre en økt trussel den nærmeste tiden. Store deler av miljøet havnet bak murene etter Nokas-ranet og flere andre ran i 2004. Men i 2010 ble omtrent 80 prosent av miljøet enten løslatt, overført til åpen soning eller fikk tilgang til hyppigere permisjoner.

— Vi vil følge dette miljøet tett, for å forhindre at det etablerer seg på nytt, og dermed får vilje og kapasitet til å begå nye ran, sier Humlegård til P4.