Kringkastingsringen, som deler ut prisen, begrunner årets tildeling med at Harald Bøe er «ein journalist som nyttar nynorsk på eit utradisjonelt område», og at han gjør «eit viktig pionerarbeid for norsk fagspråk på oljefeltet.» Han er tilknyttet økonomi— og næringslivsredaksjonen i NRK Dagsnytt, med tilhold i Rogaland.

«Som oljejournalist arbeider han med eit område der nynorsk og norsk i det heile er lite nytta. Likevel klarer denne journalisten å formidle kompliserte nyhende på eit lett og godt nynorsk, samstundes som han formidlar stoffet på ein lettfatteleg måte», heter det i begrunnelsen.

Kringkastingsprisen er delt ut hvert år siden 1978 til «ei røyst som utmerkar seg med godt språk i radio eller fjernsyn og som på ein framifrå måte nyttar nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet.»

Harald Bøe belønnes med et grafisk blad av Per Kleiva.

— Det er alltid stas å få en pris, sier Harald Bøe til NTB.

Han gir denne begrunnelsen for at han prøver å unngå oljespråkets mange engelske ord og uttrykk i reportasjen: - Det vil ekskludere ganske mange.