Politispanere i Oslo opplever nå en kildetørke når det gjelder hva som skjer i organisert kriminelle miljøer, skriver Aftenposten.

Det er den nyetablerte rettspraksisen som gir tiltalte innsyn i politiets etterretningsarbeid som er forklaringen på kildetørken.

– Det blir vanskelig for oss å komme så langt i fremtidige saker som vi maktet i jakten på NOKAS— og Munch-ranerne, sier sjefen for spesielle operasjoner i Oslo-politiets seksjon mot organisert kriminalitet, Eirik Jensen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vurderer nå å be om en lovendring som gir bedre vern om kilder og arbeidsmetoder, og statsadvokatene er bedt om å komme med innspill.

Busch mener ifølge fagbladet «Politiforum» at den nye rettspraksisen om innsyn går lenger enn hva Norge er bundet av i internasjonale konvensjoner.

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier kampen mot organisert kriminalitet settes mange tiår tilbake hvis ikke politiet i større grad får verne sine informanter og arbeidsmetoder.

– Dommere kan få innsyn i grunnlaget for politiets etterforskningsmateriale, men ikke forsvarerne og de kriminelle, sier Johannessen til Aftenposten.