I natt ble den første uttransporteringen fra Norge i regi av EU-samarbeidet Frontex gjennomført. 14 nigerianske asylsøkere, deriblant ni straffedømte, ble satt på flyet

— Det har vært gjennomført en felles uttransportering sammen med andre europeiske land til Nigeria, forteller justisminister Knut Stoltenberg til Aftenposten.no.

Det er den første uttransporteringen fra Norge i regi av EU-samarbeidet Frontex.

Alvorlig kriminalitet

— Ni av de 14 er dømt for til dels svært alvorlig kriminalitet. Til sammen er de uttransporterte dømt for mer enn 50 straffbare forhold, sier han.

De domfelte er blant annet dømt for narkotikalovbrudd, trusler, vold og vinningskriminalitet.

— Slike fellesprosjekt er veien å dersom vi raskere skal kunne effektuere vedtak og holde oppe det høye antallet returer som vi hadde i fjor, som var 5000, legger justisministeren til.

Ifølge Politiets Utlendingsenhet, PU, har operasjonen gått rolig for seg.

De 14 fra Norge er foruten en kvinne, alle enslige menn. Samtlige var blitt pågrepet i forkant av utsendelsen klokken 21 fra militærflyplassen på Gardermoen, enkelte ble hentet rett ut fra soning.

24. uttransportering

En liten håndfull fra Sverige og Finland var blitt eskortert til Gardermoen, de resterende ble tatt med fra Wien.

Totalt ble i underkant av 50 asylsøkere returnert fra de skandinaviske landene samt Ungarn, Frankrike, Tyskland og Østerrike.

Flyet landet i Lagos klokken sju i morges, og asylsøkerne ble tatt hånd om av nigerianske myndigheter.

Utsendelsen natt til torsdag var den 24 uttransporteringen via chartrede fly i år. Ni av flyene har gått til Nigeria og åtte til Irak. De øvrige uttransporteringene har skjedd til Russland, Kongo, Kosovo, Montenegro og Serbia.

I hele 2010 foretok Politiets Utlendingsenhet 26 uttransporteringer. Av disse hadde åtte flygninger Nigeria som destinasjon.