– Om ikke Norge nå tar tak i dette problemet og får stanset virksomheten kan dette bli et evigvarende problem, sier politimester Knut Broberg i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Tall fra Kripos viser at antall rumenere siktet i norske straffesaker økte fra 20 til noe over 700 i samme periode. For litauere steg antallet fra 65 til ca. 1150. For bulgarske statsborgere ble tallet tidoblet til 60.

Ikke alle siktelser fører til tiltaler eller dom, men tallene viser at rumenske statsborgere nå er den raskest voksende kriminelle gruppen.

Tilhører romfolket – Problemet har vært økende siden EU utvidet sine grenser. Vi vil ta initiativ overfor Kripos og be om en trusselvurdering, slik at vi får et nasjonalt bilde av denne type kriminalitet, sier konstituert politimester Leif Ole Topnes i Rogaland politidistrikt.

Aftenposten har snakket med samtlige av landets 27 politidistrikt. Med få unntak forteller de om økende problemer med omreisende grupper fra det tidligere Øst-Europa.

Oslo politidistrikt alene har siden 4 mai pågrepet 180 utlendinger for vinningskriminalitet.

121 av disse er rumenske statsborgere. De fleste tilhører romfolket og knyttes opp mot alle typer kriminalitet.

– Vi regner med at rumenske statsborgere står bak ca 80 prosent av vinningskriminaliteten begått av utenlandske statsborgere i Oslo, noe som også utgjør en meget betydelig del av den totale kriminaliteten. Det er naivt å tro at denne virksomheten ikke er godt organisert og en viktig del av et mobilt, kriminelt nettverk, sier etterretningssjef Geir Ellefsen ved Majorstuen politistasjon.

Meget mobile Politiet har registrert at de omreisende gruppene møtes om morgenen hvor dagens arbeidsoppgaver fordeles – hvem som skal stjele, tigge, drive pengespill, selge roser eller selge smykker av ukjent opphav og ymse kvalitet.

Aftenpostens undersøkelse viser at de rumenske statsborgerne er blitt et politiproblem nesten over hele Norge.

Flere politimestre sier at de sliter med lav oppklaringsprosent av den typen kriminalitet disse nettverkene begår. De er meget mobile, og operasjonsradiusen er stor.

Bergens Tidende/Aftenposten

ØYRANE TORG: Her blir tre menn fanget opp av overvåkingskameraet mens de stjeler portemoneen fra en 78 år gammel kvinne i Arna.
Overvåkingskamera (Arkivfoto)