De seks direktørene for landets fengselsregioner har gått sammen om et fellesutspill overfor justisministeren. De krever at fengsler over hele landet bygges om for å gi 380 nye varetekts— og soningsplasser, skriver Aftenposten.

Direktørene viser til at anstaltene allerede er så overfylte at kriminelle går fri. Årsaken er at det ikke finnes ledige celler til dem.

— Situasjonen er bekymringsfull, sier regiondirektør Gudmund Idsø til avisen.

Under et møte i Oslo denne uken bestemte toppsjefene i fengselsvesenet seg for å be justisministeren gripe inn for å hindre kaos.

For tiden står 2000 personer i kø for å få soningsplass. Det er ventet at tallet vil øke til 3000 i løpet av året. Årsaken er at det dømmes flere mennesker enn det er plass til i norske fengsler.

Både innsatte og ansatte er oppgitt over problemene soningskøen og trengselen fører med seg. I tillegg sliter Kriminalomsorgen med å skaffe politiet nok varetektsplasser.

(NTB)