Med unntak av kategorien økonomi er det nedgang i alle typer anmeldt kriminalitet. Årsaken til den kraftige økningen i økonomi er at en enkelt bedragerisak i Oslo alene forårsaket 8.000 anmeldelser, skriver Politidirektoratet på sine hjemmesider.

Sterkest nedgang var det i antall narkotikasaker, som gikk ned med hele 24,5 prosent i 2003 i forhold til året før. Det er kraftigst nedgang i anmeldelser for mindre alvorlige forhold, mens anmeldelser i store og alvorlige saker har økt.

Statistikken viser også at antall anmeldelser for vold går ned for første gang siden 1999, med 6,7 prosent. Politiet tror at satsingen på forebygging og bekjempelse av voldskriminalitet er en av årsakene til nedgangen.

— Det er grunn til å tro at tallene indikerer en reell nedgang i kriminaliteten, fordi anmeldelsene kommer uavhengig av politiets prioriteringer. Blant annet må personer som blir utsatt for vinningsforbrytelser anmelde sakene for å få utbetalt erstatninger fra forsikringsselskapene, skriver Politidirektoratet.