Ifølge Fiskeribladet ønsker ikke direktoratet at Røkke gjennom tre prøvelisenser skal få en dominerende rolle i fisket etter krill rett før det innføres en konsesjonsplikt.

Røkke har lenge vært alene som norsk storaktør i fisket etter krill i Sørishavet. Utenriksdepartementet har hilst det norske nærværet velkommen. Men nå har andre fiskeriinvestorer kastet sitt blikk på fisket etter krill. Ifølge fiskeribladet skal fire-fem selskaper være klare med investeringer i milliardklassen.

Fritt fiske

I dag er fisket etter krill i praksis helt fritt. Totalkvoten på fire millioner tonn er ikke utnyttet. Men denne situasjonen kan raskt snu, og Fiskeridepartementet forbereder nå et forslag til konsesjonsregulering av fiske i fjerne farvann.

Røkkes selskap Aker Seafoods Antarctic har fått avslag på søknaden om prøvelisens for to nye trålere som skal leveres i 2009 og 2010. Søknaden er «satt på vent» sammen med de fire-fem andre aktørene som er interessert i å delta i jakten på krillen.

Dominerende

Myndighetene frykter at to lisenser til Røkke ville gitt ham en for dominerende posisjon i prøveperioden som varer fram til 2014-2015.

– Vi ser det som lite formålstjenlig å innvilge nye prøve— og forsøkstillatelser når en konsesjonsordning er nær forestående. Vi vil også peke på at fisket vil miste karakter av prøvefiske med tre fartøy fra samme eier. Det vil bli et rent kommersielt fiske, mer enn et prøvefiske der formålet er blant annet å skaffe data til havforskerne, skriver direktoratet i sitt avslag.

Fra før av har Røkke fått prøvelisens for fartøyet «Saga Sea». Ervik Maritime Services fikk tidlig i sommer den andre prøvelisensen som er tildelt i Sørishavet.

AVSLÅR: Fiskeridirektoratet ønsker ikke at Kjell Inge Røkke skal få en for dominerende rolle.
Foto: Scanpix