De har deltatt i internasjonale operasjoner med det norske flagget på uniformen. Mange har risikert livet for Norge og fått sine liv ødelagt — etter hjemkomst til fedrelandet. Nå viser det seg at norske veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner i tjeneste for Norge dukker opp på statistikken over bostedsløse, skriver Dagsavisen.

98 bostedsløse

Avisen refererer til en undersøkelse gjort av Norsk institutt for by- og regionforskning(NIBR), som kartlegger antallet bostedsløse i Norge.

I 2012 ble 98 veteraner registrert som bostedsløse i Norge. Det utgjør to prosent av landets bostedsløse, ifølge avisen. Mørketallene kan være store som følge av underrapportering.

— At 98 veteraner sliter så sterkt at de ikke engang har et sted å bo, må tas på største alvor. Vi vet i tillegg at mange sliter i det skjulte, selv om det heldigvis er blitt mer åpenhet rundt dette. Tidligere var det svært ofte slik at veteraner som slet med psykiske senskader, gikk med dette inni seg og regnet med at det skulle gå over. Ofte er det omgivelsene rundt - en ektefelle, familiemedlem eller en venn - som griper inn, støtter dem og får dem inn i en behandlingssituasjon, sier Odd Helge Olsen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner til Dagsavisen.

Nedkjørt

Han oppfordrer veteraner til å søke hjelp.

— Mange er så nedkjørt at de i sine verste perioder ikke engang orker å lese aviser eller se på nyhetene på TV. De forteller at de ikke klarer å håndtere all rapportering om krig og elendighet, sier Olsen.

Da Norsk institutt for by- og regionsforskning undersøkte veteraner i 2012, fant de en liten, men svært utsatt gruppe hvor menn er kraftig overrepresentert. Hele 84 prosent er menn. De aller fleste er født i Norge. Ni av ti er enslige, og 42 prosent har passert 45 år.

— Vi finner en overrepresentasjon av personer i institusjon, fengsel og natthjem eller personer som sover ute, skriver forskerne Evelyn Dyb og Katja Johannessen i rapporten.