Kaptein Eiliv Austlid, opprinnelig fra Ullensvang, blir hedret med den ærefulle medaljen post mortem.

Kaptein Eiliv Austlid hedres for sin innsats som bidro til at sentrale regjeringsmedlemmer kom seg trygt over til Åndalsnes 15. april 1940. Han falt selv for tyske kuler.

— Dagens tildeling hedrer en mann som utviste personlig heltemot og gjorde en ekstraordinær innsats med strategisk betydning, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen etter at regjeringen fattet beslutningen i fredagens statsråd.

Hun erkjenner at det alltid er utfordrende å vurdere hendelser så langt tilbake i tid. Institutt for forsvarsstudier ble derfor bedt om å undersøke saken.

— Vi har på bakgrunn av disse undersøkelsene konkludert med at Austlid utviste en fremragende tapperhet, sier forsvarsministeren.

Det var i juni i år at det ble besluttet i statsråd å gjenoppta bruken av Krigskorset med sverd.

— Det har vært viktig å kunne trekke forbindelseslinjene fra 2. verdenskrig gjennom etterkrigstiden og til de nye sikkerhetssituasjonene som nå må håndteres. Fremfor å etablere en ny orden for nåtidens operasjoner, blir en gjenopptakelse av bruken av Krigskorset en god måte å vurdere andre situasjoner der det er utvist fremragende innsats av strategisk betydning, sier statsråden.