8. MAI 1945 . Nasjonen er i lykkerus — og for titusenvis av norske tyskerjenter starter fornedrelsen. Deres private forhold til en mann i tysk tjeneste er blitt et offentlig svik mot nasjonen.

TYSKERJENTENE har værten parentes i norsk krigshistorie. Straffen de fikk var hard, voldelig og ofte ulovlig. Den ideologiske basisen var lagt under krigen, etter krigen ble hevnen fullbyrdet, av hjemmestyrker, leger, rettsvesen, politi og regjering. Tyskerjentene ble skamklippet, internert, deportert og fratatt sitt norske statsborgerskap.

MÅLET med BTMagasinets serie har vært å dokumentere en del av nyere norsk historie som fremdeles er ukjent for svært mange. Hvorfor utløste tyskerjentene så mye hat og raseri? Hvorfor fikk ikke norske menn som giftet seg med tyske kvinner noen straff, når tyskerjentene fikk en straff ingen norske forbrytere har fått før eller siden? Hvorfor godtok vi rasehygienisk terminologi og sortering, like etter naziregimet? Og hvorfor har så få historikere, forskere eller journalister ønsket å fortelle om dette?

VI BRUKER begrepet «tyskerjente » , ikke «tyskertøs». «Tøs» betyr «hore», og for dem som hele livet har båret stempelet med seg, er begrepet fremdeles sterkt sårende. De er blitt gamle nå. Mange av dem har tatt historiene med seg i graven, selv ikke på dødsleiet har de villet åpne seg for sine nærmeste. Historien Else Gabler (86) forteller i dagens BTMagasinet har hun aldri før fortalt til noen, i sin helhet.

Det offisielle Norge har aldri tatt et oppgjør med måten Else og andre tyskerjenter ble behandlet.

Det er bare litt over seksti år siden.