Det er noen av konklusjonene i den unike «BRANDchild»-undersøkelsen, hvor 5000 barn fra 70 byer over hele verden har svart på en rekke spørsmål om oppvekstvilkår, verdier og sitt forhold til merkevarer.

Barna er alle mellom 8 og 14 år. Fagfolk kaller dem «tweenagers» — nesten-tenåringer. Eller nå-generasjonen. De som er født med mus og mobiltelefon i hånden, som forventer at noe til enhver tid skal skje akkurat nå - og som ustanselig sansebombes med inntrykk fra data- og tv-skjermen. Hvordan har de det?

Frykter voksenlivet

19 av 20 barn opplever i dag faren for krig og terrorisme som en stor trussel, viser undersøkelsen. Nesten halvparten kjenner konstant på denne frykten. En av tre sier de er redde for å vokse opp. Bare 56 prosent gleder seg.

— Fattige fire prosent sier de er likegyldige til terrortrusselen. Og husk: Undersøkelsen er gjort før Irak-krisen tilspisset seg, forteller Martin Lindstrøm.

Den danske merkevare-eksperten er hovedansvarlig for «BRANDchild»-studien. Han er forbauset over hvor oppdatert barn ned i 8-årsalderen er på verdenssituasjonen.

— Samtlige vet for eksempel hvem Osama bin Laden er. Bin Laden hadde i fjor det mest gjenkjennelige merkevarenavnet i verden.

Barnepsykolog Renate Grønvold Bugge er ikke overrasket over tallene. Hun tror uroen sliter like mye i norske nesten-tenåringer.

— Barna av online-samfunnet utsettes for en massiv informasjonsflyt. Men de mangler filtre som hjelper dem å bearbeide de voldsomme inntrykkene. Dermed tror mange de lever i en forferdelig og farlig verden. Mor og far oppgave blir å korrigere barns oppfattelser av virkeligheten, sier hun.

Bugge peker på at bråmodne smårollinger tidlig må forholde seg til voksenverdenen.

— Når hjernen modnes hurtigere enn barnas følelsesregister, kan det gå ut over deres utvikling.

Klamrer seg til familien

Grønvold Bugge mener undersøkelsen viser at nå-generasjonen lengter etter trygghet. 97 prosent av barna i studien setter familien høyest av alt i verden. Ni av ti rangerer sikkerhet og stabilitet blant det aller viktigste for dem.

— Det er oppsiktsvekkende hvor fjellstøtt familien står i en verden hvor nesten ett av to ekteskap renner ut i skilsmissesanden, sier Martin Lindstrøm.

Og legger til:

— Tallene er betydelig høyere enn sammenliknbare tall for bare noen år tilbake, og skandinaviske barn er blant de mest trygghetssøkende. Det er også karakteristisk at barna strever etter mer klassiske verdier. Det er derfor «Harry Potter» og «Ringenes Herre» er så populært. Eventyrverdenene representerer fortiden. Fremtiden er egentlig litt ut. Barna vil ha tryggheten tilbake.