60-åringen fra Rwanda er anklaget for å ha planlagt og gjennomført drap på tutsier i 1994.

FNs sikkerhetsråd har pålagt FNs internasjonale domstol for Rwanda (ICTR) å avvikle virksomheten, og oppfordret alle FNs medlemsland om å bistå domstolen i prosessen.

Den norske regjeringen har besluttet at én person som er mistenkt for å ha deltatt i folkemordet, kan overføres til Norge for straffeforfølgelse og eventuell soning her.

Hvis saken blir besluttet overført, har Riksadvokaten bestemt at den skal etterforskes av Kripos. Tiltalespørsmålet vil bli avgjort av Riksadvokaten.