Byretten mener krigsbarnas økonomiske krav er foreldet. Staten har også fått medhold i at krigsbarnas krav om dom for at menneskerettighetene er brutt, skal avvises.

Krever to millioner hver

Krigsbarna som har norsk mor og tysk far, mener staten er ansvarlig for de overgrepene som krigsbarna ble utsatt for på grunn av sin herkomst. De mener overgrepene omfattes av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og har krevd en erstatning fra staten på opptil 2 millioner kroner hver.

Blir avgjørelsen fra byretten rettskraftig, blir det ingen realitetsbehandling av erstatningskravene som krigsbarna har reist mot staten. Partene har en måneds ankefrist.

(NTB)