Tallet på drepte sivile under USAs terrorbombing av Afghanistan passerte 4000 under julehøytiden, ifølge en amerikansk professor som har sjekket alle tilgjengelige kilder.

USA utnevnte 31.12.01 den afghanskfødte Zalmay Khalilzad til sin spesialutsending i Afghanistan. Han har vært rådgiver for det amerikanske oljeselskapet Unocal, og har utarbeidet analyser for muligheten av å føre oljen fra Kaspia-regionen gjennom Afghanistan og Pakistan til Arabiahavet.

Han støttet Taliban så lenge det var mulighet for å få til en avtale om oljeledning gjennom landet, men snudde øyeblikkelig da denne muligheten forsvant under Clinton-administrasjonen.

Det er påfallende at alle de områdene som USA har utpekt som terrorområder og bombemål er sentrale for å kontrollere verdens oljeproduksjon. Det skal være 100 tilhengere av Osama bin Laden i Somalia, derfor forbereder nå USA bombing av landet, ifølge Washington Post.

Norske, delvis statseide bedrifter har investert mye i oljeutvinning i Kaspia-området, og nå skal norske bombefly sendes for å bombe Afghanistan videre tilbake til steinalderen slik at avkastningen på oljeinvesteringene kan sikres bedre.

Ut av røykskyen etter det forferdelige terrorangrepet i USA stiger en «god» gammeldags, rovgrisk og blodig imperialisme frem — slik vi så den blant annet i Vietnam, Chile og i Nicaragua. Det nye er at de norske rævedilterne følger opp, ikke bare med politisk og moralsk støtte som de har gjort før, men med støtte av soldater og våpen.

Dette trekker Norge og det norske folk direkte inn i en ny og blodig spiral som uskyldige, sivile afghanere og nordmenn vil få føle følgene av i årtier fremover.

Av Terje Valen, leder for AKP i Hordaland.