KJETIL OLSEN

Staff mener at de såkalte avlyttingsbevisene er så viktige at forsvarerne må få god til å sette seg inn i dem.

Flere av de andre forsvarerne, med advokat Morten Furuholmen i spissen, nøyde seg med å kreve saken utsatt i to eller tre dager fra i morgen, tirsdag.

NOKAS-forsvarerne ønsker tid til å sette seg inn i det etterforskningsmaterialet som politiet har skaffet seg gjennom avlytting av telefoner.

— Totalt 33 telefoner, og noen flere personer, er avlyttet, opplyste statsadvokat Arild Dommersnes i retten.

Høyesterett ga i går NOKAS-forsvarerne medhold i at avlyttingsmaterialet må utleveres. Politi og påtalemyndighet har hittil holdt disse bevisene hemmelige, og nektet å godta kjennelsen fra Gulating lagmannsrett, som tidligere har konkludert med at politiet må levere fra seg avlyttingsbevisene.

Det er nå opp til retten å avgjøre om saken blir utsatt for at forsvarere skal kunne gjennomgå bevisene med klientene sine. Sorenskriver Helge Bjørnestad er opptatt av hvor fort materialet kan gjøres tilgjengelig for advokatene.

Statsadvokat Dommersnes opplyste at dette vil kunne skje i morgen eller på torsdag. Han mener at det ikke er behov for utsettelse, blant annet fordi telefonene ble avlyttet etter NOKAS-ranet 5. april i fjor - ikke før.

— Saken kan fint videreføres uten utsettelse, sa Dommersnes i Stavanger tingrett.

Retten har nå tatt pause for å avgjøre om saken skal utsettes eller ikke.