Av den totale arbeidsstyrken, er 4,6 prosent registret arbeidsledige. I aldersgruppen 16-24 år er ledigheten mer enn dobbelt så høy. Hele 11,7 prosent av denne gruppen er arbeidsledige. Det viser ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen for 1. kvartal fra Statistisk sentralbyrå.

Støtte til arbeidssøkere

I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett på Stortinget, fremmer SV nå forslag om fire konkrete tiltak for å få bukt med ungdomsledigheten:

  • Aetat bør opprette et eget «ungdomshjørne», for å sikre at ungdom får ekstra hjelp og oppfølging. — Ettersom mange av de yngste ikke er kvalifisert til å motta dagpenger, oppsøker de heller ikke Aetat. Da mister de samtidig sjansen til å få formidlet jobb gjennom etaten, sier Heikki Holmås og Audun Lysbakken, som begge sitter på Stortinget for SV.
  • Innføring av et såkalt arbeidssøkertilskudd. Støtten skal gå til de unge som ikke kvalifiserer til andre typer stønad. - Samtidig må de forplikte seg til å følge jobbsøkerkurs eller andre tiltak, sier Lysbakken.
  • Innføre en statlig finansiert fadderordning i privat og offentlig sektor, der deler av tilskuddet skal gå til dekke opplæring. - Det vil gjøre terskelen lavere for å komme i jobb, og kan gi verdifull arbeidserfaring for å kvalifisere til andre jobber senere, mener Lysbakken. - Dette vil fungere som en mellomting mellom lønnstilskudd og lærlingordning, sier Holmås.
  • Opprette en innovasjonsordning, der ungdom får drahjelp til å skape egne arbeidsplasser. Ordningen skal bestå av et panel med rådgivere, mulighet for å få økonomisk støtte til utvikling eller markedsføring, og et nettverk for unge nyetablerere.

— Mange unge mennesker har tiltakslyst og gode ideer for å starte for seg selv, men de mangler erfaring eller startkapital, sier Lysbakken. De to SV-politikerne mener de fire foreslåtte tiltakene legger godt til rette for verdiskapning, og hindrer at flere ender opp som uføre i ung alder.

— Vi vet fra tidligere at mange av de unge som går ledige tidlig i livet, forblir ledige. Det er god samfunnsøkonomi i å få ungdom ut i jobb så tidlig som mulig. Det vil gi dem en meningsfylt liv, og spare samfunnet for trygdeutgifter, sier Lysbakken og Holmås.