Presten står tiltalt i Frostating lagmannsrett for å ha misbrukt seksuelt sine tre mindreårige døtre og en kvinne han var sjelesørger for.

Aktor har også lagt ned påstand om at presten fradømmes retten til å være prest og sjelesørger.

I herredsretten ble den 44 år gamle presten dømt til fengsel i fem og et halvt år. Han ble fradømt retten til å være prest og sjelesørger.

I tillegg ble han dømt til å betale over 800.000 kroner i erstatning og oppreisning til de fornærmede kvinnene. (NTB)