ATLE ANDERSSON

Begrunnelsen er at fremtidige biførere skal få føle på kroppen hvordan det er å være myk trafikant i et hektisk trafikkmiljø.

NU mener også at kunnskap om global oppvarming og regler om tomgangskjøring må inn i føreropplæringen. I en høringsuttalelse til ny læreplan vil organisasjonen ha inn et omfattende kapittel om miljø. Tema som helseeffekter på mennesker av biltransport, lokal luftforurensning og karbonkretsløpet bør inn i læreplanen, mener Natur og Ungdom.

— Vi krever at fremtidens sjåfører får gode kunnskaper om forholdet mellom transport og miljø, og hvordan man kan sørge for at transportsektoren påfører samfunnet minst mulig skade, opplyser fagmedarbeider Erik Natvig i Natur og Ungdom til BT.

Organisasjonen mener miljøspørsmål knyttet til bilbruk må få langt større oppmerksomhet i opplæringen. Natur og Ungdom mener det ikke er nok å gi elevene kunnskap om hvordan kjøretøyet skal beherskes teknisk for å sikre et lavest mulig bensinforbruk.

Men fravær av slik kunnskap kan i seg selv få alvorlige følger. En ung mann fra Bergen strøk nylig til førerprøven fordi han ikke kjørte «miljøøkonomisk riktig». Han brukte ikke fjerde- og femtegiret!