Stortinget har ikke fått vite omfanget av eller årsakene til sprekken på Mongstad. Nå krever en samlet opposisjon at regjeringen svarer på hva som har skjedd.

Ketil Solvik-Olsen

- Regjeringens mangelfulle informasjon til Stortinget om driftskostnadene ved TCM minner om striden rundt Mongstad i 2010, da opposisjonen fremmet mistillitsforslag mot daværende olje— og energiminister Terje Riis-Johansen. Det mener Fremskrittspartiets nestleder, Ketil Solvik-Olsen.En samlet opposisjon på Stortinget stiller seg hoderystende til millionsløseriet, og varsler at det vil bli stilt en rekke spørsmål til regjeringen og olje- og energiminister Ola Borten Moe.

- Dysser ned saker

- Dette er meget alvorlig fordi det er snakk om store beløp, men aller mest provoserende er den mangelfulle informasjonen til Stortinget. Regjeringen kan åpenbart ikke innrømme nederlag, og velger i stedet å forsøke å dysse sakene ned, sier Solvik-Olsen.

- Det har jo aldri vært meningen at Statoil skulle hente ut eller tjene penger på etableringen av TCM, sier Solvik-Olsen.Høyres miljø— og energipolitiske talsmann, Nikolai Astrup, mener «det er åpenbart at regjeringen mangler styring med kostnadene».

- Hvis BT har rett i at driftskostnadene er 50 prosent høyere enn det Stortinget la til grunn da beslutningen ble tatt, så er det bekymringsfullt, og vitner om manglende kostnadskontroll.

- Jeg merker meg at Gassnova ba om en gjennomgang av driftskostnadene ved Teknologisenteret allerede i 2011. To år senere foreligger det fortsatt ingen informasjon om det er gjennomført og hvilke resultater det ga. Regjeringen har en historie med manglende informasjon til Stortinget når det gjelder Mongstad. Man skulle tro de hadde lært, sier Astrup.

Lese årsberetningen til TCM her!

- Skremmende

Venstres leder, Trine Skei Grande, sier det er et avgjørende spørsmål om statsråd Ola Borten Moe har kjent til avtalene med Statoil.

Trine Skei Grande

- Det er skremmende om heller ikke den sittende olje— og energiministeren har oversikt. Dette er en regjering som sparer på skillingen, og lar daleren gå. Ola Borten Moe kan åpenbart kaste bort 100 millioner kroner i året - uten at noen gjør noe med det. Jeg synes Gassnova minner mer og mer om en konstruksjon som er etablert for at regjeringen skal slippe å ta stilling til ubehagelig informasjon, sier hun.KrF-leder Knut Arild Hareide sier «det er svært alvorlig at regjeringen har kjent til utfordringene med driftskostnadene, uten å informere Stortinget.»

Vil ha ned kostnadene

Olje- og energiminister Ola Borten Moe sier at «driftskostnadene er høye og det er viktig å få dem ned.»

- Er du kjent med innholdet i den rapporten Gassnova laget i 2011 om mulige reduksjoner i driftskostnadene?

- Nei, men kostnadskontroll står helt sentralt i departementets styringsdialog med Gassnova. Jeg forutsetter at TCM drives så rimelig som mulig, sier statsråden.