– Opplysninger om at det skulle brukes soldater i forbindelse med Alta-aksjonene har ytterligere aktualisert temaet, sier gruppeleder Egil Olli til NRK Sameradioen.

Olli har nå sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg for å be om at det utredes om samene er blitt overvåket på etnisk grunnlag.

Kravet har blitt stilt tidligere, etter at det kom fram at selv moderate sameledere ble overvåket av POT, særlig i forbindelse med aksjonene i Alta fra 1979 og noen år framover.