— Regjeringen har vært skandaløst passive i denne saken, sier stortingsrepresentant fra Hordaland, Audun B. Lysbakken (SV), til Bergens Tidende.

I desember fremmet han en interpellasjon med krav om at kirke- og kulturministeren må få på plass et bedre lovverk for å hindre pyramidevirksomheten. I morgen stiller Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til debatt i Stortinget.

— Det lovverket vi har i dag er fra 1930-tallet, og er på ingen måte godt nok for å få bukt med disse gruppene, påpeker Lysbakken.

Lovverket omgås

I lotterilovens paragraf 16 står det at "det er forbudt å opprette eller delta i pyramidespill, lykkekjeder, kjedeforretninger eller liknende tiltak hvor penger eller andre verdier omsettes etter hvert innen en ubestemt krets av personer."

— Lovverket omgås enkelt ved at disse selskapene selger produkter, og dermed blir det definert som nettverkssalg, sier Lysbakken.

Også Lotteritilsynet har gitt uttrykk for at dagens lovverk er for dårlig.

— Vi trenger en mer skjerpet lovgivning for å kunne kontrollere disse selskapene, uttalte direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet til BT i november i fjor.

I 2002 nedsatte regjeringen en arbeidsgruppe for å forbedre loven. Sommeren 2003 ble arbeidet stoppet. Forklaringen var at EU hadde satt i gang arbeidet med et nytt direktiv, som skulle regulere dette.

— De nye reglene har ennå ikke kommet, og det er uvisst hva de vil inneholde. Det vil være interessant å få vite hva Svarstad Haugland vet om det nye direktivet, og om regjeringen har forsøkt å påvirke EU i denne prosessen, sier Lysbakken.

Etter planen skal det nye EU-direktivet foreligge i løpet av våren.

- Skjult agenda

Lysbakken mener det er grunn til å rette et kritisk søkelys på hvorfor nettopp Kristelig Folkeparti (KrF) har bidratt til å stoppe et strengere regelverk.

— Dette er ikke første gang. KrF engasjerte seg også sterkt for et ulovlig selskap i 1998, sier Lysbakken.

Den gang var oppmerksomheten rettet mot direktesalgsselskapet Nature's Own. I juni 1998 stemplet Justisdepartementet selskapet som et ulovlig pyramidespill. KrFs stortingsrepresentant fra Hordaland, Anita Apelthun Sæle, var selv involvert i selskapet, og engasjerte seg personlig for å renvaske selskapet.

Aftenposten omtalte den kontroversielle saken i flere artikler høsten 1998. Til tross for Apelthun Sæles engasjement, opprettholdt Justisdepartementet sin vurdering av selskapet. Som en følge endret Nature's Own sine distribusjonsrutiner.

— Siden en del tunge, kristne miljøer er involvert i disse virksomhetene, stiller jeg spørsmål ved om KrF har en skjult agenda for å hindre et strengere regelverk, sier Lysbakken.

KREVER SVAR: Audun Lysbakken
HÅVARD BJELLAND