— Skolen er vårt viktigste sosiale prosjekt, mener Venstre-leder Lars Sponheim. Fredag går startskuddet for Venstres landsmøte i Molde. - Hvis ikke Venstre kommer over sperregrensen, blir det en sosialistisk regjering etter valget, sier Venstre-lederen.

I årets valgkamp satser partiet på å profilere seg på tre hovedsaker: miljø, tilretteleggelse for småbedrifter, og sosialt ansvar ý og da særlig skole. - Det gamle lærerpartiet skal ta skolesaken tilbake, sier Sponheim.

Autoritet i klasserommet

Av konkrete løfter, går Venstre inn å bruke 3 milliarder kroner på videreutdanning av lærere frem til 2009. I tillegg til å styrke den pedagogiske kompetansen, ønsker Venstre særlig å legge vekt på realfag og språkfag.

— SV snakker bare om mer penger til skolen, og Høyre snakker bare om hvordan man kan få mer igjen for pengene man bruker på skole. Vi ønsker å ha et mer ideologisk fokus på skolen, sier Venstre-nestleder Trine Skei Grande, som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget.

— En god offentlig skole er det mest sosialt utjevnende et samfunn kan ha, legger hun til. Partiet stiller også større krav til lærerne, ved blant annet å kreve minst 5 vekttall/15 studiepoeng i et fag for å få undervise i det. - Vi er veldig imot tankegangen om at læreren skal være en «velmenende voksen». Vi vil ha tilbake kunnskapslæreren, som har autoritet i klasserommet, sier Skei Grande.

I programforslaget foreslår Venstre også å: n Innføre «kompetanseår», der lærere kan få permisjon for å videreutdanne seg, eller få erfaring fra andre yrker.

  • Tilrettelegge lærernes arbeidsforhold slik mest mulig tid brukes sammen med elevene, og at minst mulig tid «sløses bort på administrativ arbeid».
  • Alle lærere bør disponere egen bærbar PC.

Ganske fornøyd

Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, er svært glad for at skole ser ut til å bli en viktig sak i valgkampen.

— Det er flott at Venstre ønsker å satse på lærernes kompetanse. Det er læreren det kommer an på for å få en bedre skole, og det er jeg glad for at de har fått med seg. Men jeg er ikke særlig imponert over kravet på 15 studiepoeng for å undervise i et fag, sier Hjetland. Hun sier også et hjertelig «takk» til løftet om 3 milliarder for å øke kompetansen, men mener at Venstre ikke kvalifiserer til å ta tilbake betegnelsen «lærerpartiet» riktig ennå.

— De har foreløpig ikke konkretisert hva de vil tilføre for å gi lærerne inspirasjon og motivasjon for å få til en bedre skole, sier Hjetland.

Hun stusser også over at Venstre-programmet går inn for at minst mulig tid skal «sløses bort på administrativt arbeid».

— Her høres det ut som om lærerne bare skal undervise, og ikke bruke tid på forberedelse, etterarbeid, og nødvendig kontakt med andre instanser. Hva som er sløsing med tid, er et subjektivt begrep, påpeker Hjetland.

SATSER PÅ SKOLE:«Lærerne er satt til å forvalte Norges viktigste ressurs», heter det i Venstre programforslag – Vi skal ta skolesaken tilbake, sier partileder Lars Sponheim, før helgens landsmøte i Molde.<p/>ARKIVFOTO: SCANPIX