– Vi har ikke økonomiske muligheter til å tilpasse oss klimaendringer. Vi er nødt til å be om økonomisk og teknologisk støtte fra rike land, sier Thy Sum, delegat fra Kambodsja til klimakonferansen på Bali.

Fattige utviklingsland er mest sårbare for virkningene av klimaendringer, selv om de har bidratt minst til å skape problemene, konstaterte FNs klimapanel i sine rapporter tidligere i år.

I tillegg til å forberede forhandlinger om en ny internasjonal klimaavtale, skal Bali-konferansen og diskutere tilpasning til klimaendringer som uansett vil komme. Rike land har ved flere anledninger lovt støtte til tilpasningstiltak i sårbare utviklingsland, men har til nå bare bidratt med snaut 70 millioner dollar, under 400 millioner kroner.

Dette er nærmest en fornærmelse, mener hjelpeorganisasjonen Oxfam. Tilpasning til klimaendringer vil koste utviklingslandene årlig minst 100 milliarder dollar, 550 milliarder kroner, hevder Oxfam i en rapport organisasjonen la fram i Bali tirsdag.

– Bali må ta opp både årsaken til og virkningen av klimaendringer. Selv om vi stopper utslippene i dag, vil skadevirkningene av klimaendringer fortsette i tre tiår, sier rapportens forfatter, Charlotte Sterrett.

  • Tror du klimakonferansen på Bali kan være starten på klimaløsninger? Diskuter saken her!