Det vedtok Forbrukerrådet på et rådsmøte mandag. Rådet mener olivenolje ikke bør selges før det er klart om mengden av de kreftfremkallende tjærestoffene PAH er under grenseverdiene til norske myndigheter.

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har tatt 40 nye prøver av olivenolje for å undersøke om de inneholder kreftfremkallende stoffer. Foreløpig er det ikke aktuelt å trekke all olivenolje tilbake fra markedet. Resultatene er trolig ikke klare før i slutten av september.

For å berolige forbrukerne offentliggjorde SNT mandag ettermiddag en liste over olivenoljer som er analysert og godkjent. Listen er tilgjengelig på SNTs hjemmesider, www.snt.no.

For høye verdier

SNT fant for høye verdier av det kreftframkallende tjærestoffet PAH-(polysykliske aromatiske hydrokarboner) i olivenoljen Diana Extra Virgin Olive Oil og Diana 100 % pure Olive Oil, og krevde sist onsdag flaskene fjernet fra markedet.

SNT har kontaktet Økokrim for å prøve å finne ut hvordan jomfruolje og 100 prosent ren olivenolje kan inneholde PAH.

Fakta om godkjente og forbudte olivenoljer

*Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har funnet for høye forekomster av PAH i matolje laget av olivenrester og i én type olivenolje.

*PAH er en gruppe kjemiske stoffer, hvorav flere er kreftframkallende. PAH-stoffene dannes i forbindelse med kraftig oppvarming av olivenrestene til produksjon.

*Kaldpressede olivenoljer eller jomfruoljer (virginoil) skal være trygge, men SNT har også funnet PAH i merket Diana Extra Virgin Olive Oil og Diana 100 % pure Olive Oil, som begge skal fjernes fra markedet.

*Disse oljene kan du ifølge SNT trygt bruke: Kristal Olive Oil, Rainbow olivenolje, Hakon Olivenolje, Hakon extra virgin olivenolje, Rocchi extra virgin olivenolje, Ybarra olivenolje, La Espanola olivenolje og Mills olivenolje. Heller ikke Olivero plantemargarin med olivenolje fra Mills og Oliven plantemargarin fra A/S Margarinfabrikken inneholder PAH av betydning.

*Omsetningsforbudet for olje av olivenrester gjelder flasker som er merket med olivenrestprodukter, eller «Olive Pomace Oil» (engelsk), «olio di sansa d'olive» (italiensk), aceite de orujo de oliva» (spansk).