Organisasjonen krever i et landsstyrevedtak denne helgen at regjeringen stanser arbeidet med den 20. konsesjonsrunden.

–Norge er en stor klimaprofitør. Vi har en moralsk plikt til å redusere olje— og gassutvinningen og bygge opp miljøvennlige næringer. For å hindre videre rekordvekst i klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten må ikke oljeselskapene få nye leiteområder de neste fem årene, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.