Under torsdagens prosedyre i Borgarting lagmannsrett krevde førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen i Økokrim dessuten fem års rettighetstap, altså at Bogen fratas retten til å være daglig leder, inneha ledende stilling eller å inneha styreverv. Han krevde også inndragning av vel 800.000 kroner i «urettmessig utbetalt bonus», skriver NA24.

Terje Bogen var konsernsjef i Sponsor Service ASA, som ble meldt konkurs i slutten av februar 2003. Under rettssaken i Oslo tingrett i fjor hevdet aktor at Bogen og Sjuve skal ha utsatt kreditorer og investorer for et faktisk tap på 330 millioner kroner.

Bogen ble idømt fem års fengsel, mens Sjuve fikk ett års fengsel, hvorav ni måneder var ubetinget straff.

Ankesaken avsluttes med forsvarernes prosedyrer fredag.