— Det hadde vært nyttig med en samlet oversikt. Det kan jo ikke være farlig for noen. Det er nødvendig, ikke minst siden forutsetningen for Sima-Samnanger er endret siden konsesjonssøknaden ble sendt i 2006, sier SVs energi- og miljøpolitiske talsmann, Snorre Valen, til Bergens Tidende.

De endrede forutsetningene dreier seg eksempelvis om at effektbalansen i området er endret som følge av at Troll videreutvikling ble skrinlagt av regjeringen og at gasskraftverket på Mongstad er bygget.

En rekke kraftlinjeprosjekter i og rundt Hordaland er igangsatt eller under planlegging:

  • Ørskog- Fardal- Aurland
  • Modalen- Mongstad- Kollsnes
  • Sima- Samnanger
  • Sauda- Samnanger
  • Sauda- Liastølen

Pensjonert NTNU-professor Hans H. Faanes ønsker også en bred og full gjennomgang av samtlige prosjekter. Faanes har skrevet en av tre rapporter for Den Norske Turistforening om Sima-Samnanger-utbyggingen:

— Statnett argumenterer i hytt og vær. I det ene øyeblikket er spenningsoppgradering av en linje uaktuell for å sikre strømforsyningen inn til Bergens-området. I det neste planlegger de å spenningsoppgradere samme kraftlinje. Jeg savner en samlet analyse, ikke minst om hva som er alternativene til Sima- Samnanger. Den ansvarlige statsråden, Terje Riis-Johansen, må nå gjøres oppmerksom på de usammenhengende planene. Han må pålegge Statnett å utarbeide en samlet plan for området, sier Faanes.

Klaus Rasmussen i Folkeaksjonen «Stopp kraftlinja» sier at Statnetts planer om spenningsoppgradering av linjen fra Sauda til Samnanger er helt utmerket:

— Det viser at spenningsoppgradering som alternativ har livets rett. Dette må også ses i sammenheng med planene for den nye linjen fra Modalen til Mongstad og videre til Kollsnes.