Den teoretiske strafferammen er fengsel i inntil 20 år for voldtekten og mishandlingen de er tiltalt for. Statsadvokat Erik Thronæs at en passende straff for de unge jentene (15 år) kunne være fengsel i 12 måneder for den mest aktive, og 9 måneder for jenta som var noe mindre aktiv.

Hadde jentene vært over 18 år, mente Thronæs at straffepåstanden ville blitt mellom to og tre år.

Lav alder

På grunn av de tiltaltes unge alder mente aktor likevel ikke at det var naturlig å kreve ubetinget fengsel.

— På den annen side vil en betinget dom bare være et slag i lufta, nærmest en papirreaksjon, sa han, før han gikk inn for samfunnsstraff.

En måneds fengsel tilsvarer normalt 30 timer samfunnsstraff. Samfunnsstraff kan for eksempel være samfunnsgagnlig arbeid eller ulike former for behandling. Forsvarerne har gitt uttrykk for at de synes antall timer samfunnsstraff er for høyt.

Ønsket ikke fengsel

Den fornærmede jenta, som nå er blitt 16 år, ønsket ikke fengselsstraff for de to tiltalte 15-åringene. Jenta som aller parter er enig om var den mest aktive, var under 14 år da mishandlingen skjedde 6. mai i fjor, og dermed under den kriminelle lavalder. Hun har likevel forklart seg som vitne i saken.

Bistandsadvokat Tore Benson krevde på vegne av jenta oppreisning fra de to tiltalte på henholdsvis opp mot 50.000 kroner og opp mot 75.000 kroner.

(NTB)