— Retten til et eget språk er en grunnleggende menneskerettighet. Døve er en liten minoritet som ikke har muligheter til å delta fullt og helt i samfunnslivet hvis det ikke legges til rette for det, sier Sissel Gjøen, stedfortredende generalsekretær i Norges Døveforbund (NDF), til Dagsavisen.Offisiell status vil gi de mer enn 6000 døve her i landet lovfestet rett til informasjon på tegnspråk.- En lovendring vil gi oss rett til å få informasjon på vårt eget språk når vi møter opp på offentlige kontorer, i helsevesenet, i rettsvesenet og overfor andre etater, sier Gjøen.NDF får støtte for sitt syn av Sigurd Manneråk, som ledet det offentlig oppnevnte utvalget som så på tiltak mot diskriminering av funksjonshemmede.­- At tegnspråket ikke har status som offisielt språk innebærer en klar diskriminering av de døves rettigheter, sier han.