Ifølge opplæringsloven skal elever med nynorsk som hovedmål få lærebøker og andre læremidler til samme tid og pris som elever med bokmål som hovedmål. Dette er imidlertid brutt flere ganger, senest sist høst da skolereformen Kunnskapsløftet ble innført. Noregs Mållag minner om at mange forlag ikke klarte å ha læremidlene klare til skolestart og frykter at det samme vil skje i år.

– Da høstferien kom, var det fremdeles mange elever som ennå ikke hadde fått lærebøkene sine på nynorsk, sier leder Hege Myklebust i Noregs Mållag i en pressemelding. Myklebust sier mange forlag skal ha et høyt antall utgivelser, samtidig som produksjonstiden fra læreplanene er klare og fram til skolestart, er svært kort.

– Nynorskbøker kan derfor lett bli nedprioritert, sier Myklebust, som understreker at det er ulovlig å ikke tilby parallellutgaver på nynorsk.

Nå krever Mållaget at staten griper inn og løser det de kaller det evige problemet med manglende nynorske læremidler.