Harald Stabell har som mål å få hele Treholt-saken gjenopptatt. Han krever nå at Treholts KGB-kontakt Titov blir avhørt av politiet, melder TV 2.

– Han må avhøres, han er gammel og han er syk, sier Stabell.

Det hersker full forvirring om hvor originalversjonen av dommen mot spiondømte Arne Treholt befinner seg. Treholts forsvarer Stabell har fått tilgang til et eksemplar av dommen fra Politiets sikkerhetstjeneste, men det er uklart om dette er originalen. Stabell skal nå gå gjennom den 20 år gamle domsavsigelsen for å fastslå om dommen han har er originalen.

Motstridende

To av landets dommere forteller motstridende versjoner om dokumentet. Førstelagmann Nils Erik Lie i Borgarting Lagmannsrett hevder Stabell har fått tilgang til originaldommen, selv om den ikke er underskrevet. Dette står i motstrid til høyesterettsjustitiarius Tore Scheis opplysning om at han er sikker på at originaldommen var underskrevet. Schei, som var en av de tre fagdommerne da rettssaken gikk i Borgarting lagmannsrett, sa torsdag til NRK at han er «helt sikker på at dommen var underskrevet».

Gjenopptakelse

Dagen etter Scheis uttalelse til NRK sendte førstelagmann Lie ut en pressemelding hvor han presiserte at straffeprosessloven av 1987, som gjaldt da saken ble behandlet, ikke hadde bestemmelser om underskrift av selve dommen. Lovens krav var at rettsboken, dvs. protokollen over forhandlingene i retten, skulle underskrives.

Ifølge Lie ble den fullstendige dommen, som også inneholder de strengt hemmelige delene, skrevet ut i ett eksemplar. Deretter ble det tatt tre kopier av originalen og alle fire ble nummerert. Den første ble heftet ved rettsboken som en del av denne. Samtlige fire eksemplarer har siden vært oppbefart hos Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), som tidligere het Politiets sikkerhetstjeneste (PST), ifølge Lie.

– Forvirring

– Knapt noen har større troverdighet i dette spørsmålet enn Tore Schei, skriver Aftenposten på lederplass julaften.

Lederskribenten mener det må iverksettes et intenst arbeid for å bringe fakta på det rene.

– Dypest sett kan dette handle om sakens troverdighet: Lenge har det vært påstått at dommen ble forfalsket som en følge av striden rundt det såkalte pengebeviset. På denne bakgrunn er noe som synes som en sporløst forsvunnet originaldom mer enn underlig, heter det i lederen, som konkluderer med at det nå «er flere instansers ansvar å overbevise oss om at hele saken skyldes forvirring, og ikke en skandale av dimensjoner».