— Det er ingen grunn til at norske politifolk skal fremstå annerledes enn våre nordiske kolleger, mener Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.

Nå krever han at politidirektør Ingelin Killengreen legger frem forslag til endring av politiets våpeninstruks.

— En del politimestre må også våkne fra tornerosesøvnen sin, og ta sikkerheten til politifolk på alvor, sier Johannessen.

Forbannete politiledere

I Sverige, Danmark og Finland får polititjenestemenn utdelt mer enn uniform, id og håndjern etter endt utdanning.

De må bære pistol, enten de liker det eller ikke.

I Norge er det opp til den enkelte politimester hvorvidt politifolk kan hente skytevåpen lagret på politihuset, eller om det ligger revolver i patruljebilen ved såkalt «fremskutt lagring». Norske politifolk må innhente tillatelse til å bruke våpen, men kan skyte uten å spørre om lov i akutte situasjoner.

— Vi har to utfordringer. Alle politifolk bør ha personlige våpen, en revolver og tohåndsvåpen, en MP5. Og vi må ha tilgang til bedre siktemidler, sier Johannessen.

— Fortvilte politiledere ringer meg. De er i sorg over tapet av en kollega, og forbannet over hvordan enkelte politikere trodde at «dette ikke kunne skje i Norge», sier Johannessen.

— Er den norske modellen naiv sammenliknet med bevæpningen av dine nordiske politikolleger?

— Nei, jeg ønsker ikke en permanent bevæpning med pistol i beltet. Men tilgangen til våpen må være enklere, mener Johannessen.

Likvidert i Danmark

I Sverige, Danmark og Finland har politifolk i mange båret personlig tjenestevåpen. Island har ikke fast bevæpning av politistyrken, men en gruppe på 20 spesialtrente tjenestemenn.

— Slik har det vært siden politiet ble statlig i 1965. Det er ingen større diskusjon rundt dette, sier poliskommisarie Roger Alefuhr i Rikspolisstyrelsen i Sverige.

Han vil ikke ha noen mening om den norske modellen.

— Ethvert land får ta sin beslutning. Men i Sverige er det utenkelig ikke å ha våpen.

— Hvorfor det?

— Bare se på kriminaliteten. Det er spørsmål om sikkerhet i jobben, vi kan ikke jobbe ubevæpnet.

Etter at flere danske politifolk regelrett ble likvidert i tjeneste en gang for over 30 år siden, har danske tjenestemenn båret pistol. Episoden i Stavanger har fått stor oppmerksomhet i det danske politiet. Sekretariatsleder i det danske Politiforbundet, Hans Bundesen, kommenterer den norske våpeninstruksen slik.

— Det likner jo litt den engelske bobbies-modellen. Det har med mentalitet å gjøre. I Danmark er det blitt en del av hverdagen å bære våpen, sammen med batong og håndjern, sier Bundesen.

Verken i Sverige eller Danmark kan operative polititjenestemenn si nei til å bære våpen.