Fredag deltok Solberg på landsmøtet til Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter i Kristiansand.

Temaet var langsiktig integrering.

Kommunalministeren fastholder overfor NTB at tvungen opplæring ikke er nok. Hun mener innvandrere i fremtiden må vise at de kan norsk for å få statsborgerskap.

— Kanskje vi kan bruke muntlige samtaler i stedet for skriftlige prøver. Det holder med å kunne litt norsk muntlig. Men vi trenger et målbart minstekrav til norskkunnskaper hos innvandrere, og statsborgerskapet er sanksjonsmiddelet, sier Erna Solberg.

Kravet til norsk kan også gjelde for å få bosettingstillatelse, men regjeringen har ennå ikke tatt endelig stilling til spørsmålene.

"Sludder i pølsekøen"

Rune Gerhardsen (Ap) var invitert til landsmøtet for å provosere. Han sa at plikter og rettigheter var eneste farbare vei. Han mener debatten har vært lammet av politisk korrekthet, og at Fremskrittspartiets fremgang er et resultat av at politikerne ikke har tort å ta innvandringsproblemene på alvor.

— I den politiske diskusjon blir det sludder å skille mellom innvandrere og asylsøkere. Det blir en "neger-diskusjon", og nytter ikke i pølsekøen når vi skal snakke politikk med vanlige nordmenn. -Med mangfoldet har det kommet et helvete med vold og kriminalitet. Det er idiotisk å la være å snakke om dette. Jeg vil være like tydelig som Carl I. Hagen på det, men samtidig må vi snakke om det positive. Jeg gleder meg til innvandrere tar over veikroene i Norge, sa Gerhardsen.

Imot språktester

Gerhardsen er imot hele integreringsbegrepet. Han mener det snart er på tide heller å snakke om levekår for ulike grupper i Norge. Han begrunner det med at innvandrere er en uensartet gruppe.

— Språktester for å få statsborgerskap er bare tull. Det første som ville skje var jo bare at en rekke nordmenn ville miste passet sitt, polemiserer Gerhardsen.

Han mener likevel det må være sterke krav til at innvandrere skal lære norsk.

Saera Kahn fra Oslo Ap støttet Gerhardsen, og mener det er meningsløst å kreve språktester fra eksempelvis eldre kvinner som ikke kan skrive eller lese sitt eget språk.

Innvandringen fortsetter

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter har eksistert siden 1984. Av 500.000 innvandrere har 43 prosent norsk statsborgerskap i dag. To tredeler av alle innvandrere har bodd i Norge mindre enn 20 år. Blant 16.000 asylsøkere på 140 ulike mottak ble det rapportert bare 200 anmeldelser i fjor, ifølge UDI.

— Mange kommuner ser ut til å tro at innvandringen til Norge snart er over. Antallet innvandrere er tredoblet de siste 20 årene, til 500.000 personer. Vi har bare sett begynnelsen.

Innvandringen fortsetter med rundt 10.000 personer i året, sier Trygve Nordby, Han advarer mot overdreven tro på rask integrering, og viser til at det tar mellom 10 og 20 år før innvandrere i det hele tatt begynner å bli en del av det norske samfunnet.

(NTB)