– Vi vil stille langt flere krav om betingelser for å motta offentlige stønadsordninger, sier Fremskrittspartiets tidligere formann Carl I. Hagen til Aftenposten.

Hagen mener dette er nødvendig for å få til en dramatisk nedgang i antall barn som begynner på skolen uten å kunne norsk.

På fylkesårsmøtet i Oslo Frp søndag forslo Hagen at man kan frata innvandrere både kontantstøtte, barnetrygd og sosialhjelp dersom de ikke kan dokumentere at de gjør noe for å lære seg norsk.

Hagen svarer bekreftende på spørsmål om han vil anbefale partiets stortingsgruppe å vedta slike prinsipper for hele landet.

– Vi vil ikke lenger akseptere utviklingen med gettodannelser og at barn født i Norge ikke kan norsk. Det er foreldrenes ansvar, sier Hagen.

Oslo Frp vedtok søndag innvandringspause i hovedstaden «for å kunne ta hånd om de store utfordringer innen integrering som byen nå har». Partiet vil begrense familiegjenforening til å gjelde ektefelle og egne barn under 18 år, samtidig som partiet slår fast at ektefellen må ha fylt 24 år og at den samlede tilknytning til Norge må være større enn den samlede tilknytning til et annet land.

Frp vil dessuten åpne for bygninger som er dobbelt så høye som Postgirobygget, for badeland i Groruddalen, lavere parkeringsbøter, sprit i nærbutikken og kasino i Oslo.