Også de som kommer til Norge for å bli gjenforent med familien også skal gjennomgå slike kurs. De som ikke deltar, kan bli fratatt bosettingstillatelsen i Norge.

Regjeringen er også innstilt på at det skal gjennomføres slike program. Men regjeringen vil at det i første omgang skal gjøre frivillig. Regjeringen frykter det blir for dyrt.

— Vi har endelig fått fart på utplasseringen av flyktninger i kommunene, sa kommunalminister Erna Solberg da flyktningpolitikken var på dagsordenen i Stortinget i går.

— Setter vi nå for store krav til kommunene som skal ta imot flyktningene, er jeg redd de vil vegre oss. Vi har ikke råd til noen ny forstoppelse i bosettingsprogrammet nå. Kommune-Norge er rett og slett ikke åpen for å vedta denne reformen, hevdet Solberg i debatten.

Hun pekte på at over 8000 flyktningene skal bosettes i kommunene i år. Også neste år har planen om å bosette minst like mange.

Regjeringspartiene måtte tåle pepper fordi de ikke vil gjøre norskopplæringen obligatorisk

Lederen i kommunalkomiteen, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) antydet at regjeringen forsøker å fraskrive seg ansvaret for språkopplæring ved frivillig å overlate det til kommunene.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen understreket at forutsetningen for en vellykket integreringspolitikk er at ikke minst kvinnene lærer seg norsk.

— Derfor må kurs i norsk og norsk samfunnskunnskap være pliktige for alle, sa han.

Og slik blir det.