Normalt har styrene i barnehagene krav på vandelsattest fra alle de ansetter, men de kan bare be om norske attester. Loven må endres, sier lederen i Private barnehagers landsforbund, Arild M. Olsen:

– Forskriftene tilsier at vi skal skaffe vandel for at de vi ansetter ikke skal være dømt i Norge. Men de kan være dømt i Sverige eller Danmark. Dette er et hull i lovverket som man må tette igjen, sier Olsen til NRK.