— Jeg er nokså forundret over at en biskop bruker eller misbruker makten sin på denne måten, sier Reiertsen som er stortingsrepresentant for Frp i arbeids- og sosialkomiteen.

Hun krever nå svar fra Kirkeminister Rigmor Aasrud på om biskopen i Bjørgvin har hjemmel til å nekte prestene sine å forrette ved begravelser på bedehus.

Hun viser til oppslaget i Bergens Tidende idag, hvor det går frem at Kirkerådets seniorrådgiver Per Tangaard mener det ikke er hjemmel i gravferdsloven eller tjenesteordningen for prester for vedtaket.Hun forstår godt tysnesingene sin reaksjon.

Hektisk aktivitet

— Det er leit at tradisjoner og ikke minst lokale hensyn blir overkjørt på denne måten. Begravelser er nære og følelsesladede opplevelser, der man må prøve å få til så gode og hensiktsmessige løsninger sammen med de pårørende, sier Reiertsen.

— Med denne bestemmelsen fra biskopen, viser han ikke respekt for lokalsamfunnet og deres innbyggere, legger hun til.

På Tysnes har det vært hektisk aktivitet i kjølvannet av biskopens avgjørelse.

Mandag var det møte i bedehusstyret i Lunde. De vil skrive brev til biskopen og anmode om endring av vedtaket. Bedehusstyret på Flatråker har også meldt at de vil gjøre det samme.

Samme kveld ble det også holdt ekstraordinært soknerådsmøte for å orientere om saken, ifølge leder Hildur Heie.

- Hva mener soknerådet om avgjørelsen?

— Dette er en sak som er avgjort av biskopen. Soknerådet har ikke gjort noe vedtak, men saken er godt belyst i BT, sier Heie.

Kalt inn på teppet

Prost i Sunnhordland, Svein Arne Theodorsen, ble selv kalt inn på teppet for å orientere politikerne i formannskapet på Tysnes tirsdag morgen.

Han understreker at biskopens avgjørelse ikke handler om å forby all aktivitet på bedehus. Det gjelder bare begravelser på bedehus, hvor prester biskopen har arbeidsgiveransvar for, blir bedt om å forrette.

Vedtaket omfatter altså ikke fengselsprester, sykehusprester og pensjonerte prester.

— De må gjerne forrette ved begravelser på bedehus, sier prosten.

- Kan beslutningen gjøres om?

— Det må biskopen avgjøre. Jeg vil orientere biskopen om reaksjonene på Tysnes, sier Theodorsen.

- Lei for uro

Sokneprest Jørgen Knudsen på Tysnes ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere saken. Han sier han må forholde seg lojalt til biskopens vedtak, siden biskopen er hans arbeidsgiver.

— Biskopen var her og informerte om hva han hadde tenkt å gjøre, og vi må forholde oss til det. Men vi er leie oss for uroen, og at folk ikke er snille med hverandre, sier Knudsen.

Tysnes-ordfører Kjetil Hestad (Ap) har ikke vært tilgjengelig for kommentar.