RAGNHILD HOVragnhild.hov@bt.no Bare i Hordaland vil det være snakk om et beløp på minst seks milliarder kroner.I Hordaland fylkeskommune har man foreløpig ikke gjort noe offisielt overslag over hvor stor verdi sykehusbygningene har. Men bygningene er fullverdiforsikret, og verdien er samlet satt til rundt 6,5 milliarder kroner. I dette beløpet inngår ikke verdien av boliger og annen eiendom som måtte tilhøre sykehusene. Bygningene på Haukeland sykehus er verdsatt til fem milliarder kroner. Vil dekke gjeld KS har i høringsnotatet til helseministeren varslet at det vil bli krevd full erstatning for eiendommene som skal skifte eier med sykehusreformen. Regjeringen har tilbudt fylkeskommunene å dekke gjelden som er knyttet til sykehusene. Den er på 13 milliarder kroner. I tillegg kommer kortsiktig gjeld og opparbeidet underskudd.Men KS synes ikke dette er nok. Derfor kreves det full erstatning for eiendommene ved eierskiftet.Hvor store beløp det er snakk om, vil ikke KS antyde. — For oss er i første omgang prinsippet viktigst, sier rådgiver Kari Rolstad. Fortsatt offentlig eier Fylkesrådmann Paul Nilsen i Hordaland fylkeskommunen tar foreløpig KS sitt krav til etteretning.- Sykehusene skal jo bare overdras fra en offentlig eier til en annen Jeg synes derfor i prinsippet ikke det er riktig at fylkeskommunene skal forlange en pris for bygningsmassen ved overdragelsen.Nilsen sier han forstår at enkelte fylkeskommuner som har brukt egne midler til å investere i sykehusbygg gjerne vil ha noe igjen for dette. - Men i Hordaland er det hovedsakelig våre felles skattepenger som er benyttet til disse investeringene. Derfor synes jeg ikke at det har noen hensikt å kreve en "pris" fra staten for dem, sier han.

fakta/sykehusreformen * Helseminister Tore Tønne foreslår at sykehusene skal overdras fra fylkeskommunene til staten fra årsskiftet. * Sykehusene skal skilles ut av forvaltningen og organiseres i foretak. * Sykehusene i de tre vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skal samles i et helseforetak. * Hvert enkelt sykehus innenfor foretakene skal organiseres i et datterselskap. * Både foretakene og datterselskapene skal ha egne ha profesjonelle styrer. * 6. april legger regjeringen frem lovforslaget som Stortinget etter planen skal vedta i løpet av våren.