— Vi har sett tidligere at på tross av alle godord som om tiltak som skal settes i gang for å snu den negative utviklingen innenfor rusproblematikken, er det bevilget for få ressurser. Vi mener at for å få til den opprenskningen i rusmiddelomsorgen som trengs for å bedre forholdene, må det bevilges mer penger som brukes på riktig måte, sier leder av Fagrådet, Erling Pedersen.

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er med sine 160 medlemmer landets største og samlede organisasjon innen rusfeltet. Rådet representerer organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon.

Sosialminister Ingjerd Schou uttalte torsdag at det skal foretas en kraftig opprenskning i hele rusmiddelomsorgen og at regjeringens handlingsplan er verktøyet som skal til for å gjennomføre det. Bakgrunnen for uttalelsen var negative oppslag om norske rusproblemer i New York Times. (NTB)

KREVER: Erling Pedersen, til daglig leder for Bergensklinikkene, krever en milliard til kamp mot rus.