Målet hennes er å begrense antallet tiggere som kommer tilbyen, skriver Dagsavisen.

— Omfanget av utenlandske tiggere har eksplodert. Det kanikke fortsette. Vi er nødt til å gjøre noe for å regulere antallet og avhjelpesituasjonen. Meldeplikt til politiet er ett virkemiddel, sier Rieber-Mohn.

Stemte imot

På Stortinget har Arbeiderpartiet stemt mot å forby tigging.men Oslo Arbeiderparti ønsker å regulere tigging, men ikke kriminalisere det.

— Vi foreslår også å gi politiet hjemmel til å forby tiggingi enkelte områder hvor organisert tigging og eventuelt kriminell virksomhetforegår. Vi eier og bruker fellesrommene i byen sammen. Vi må også tenke påbarnehager som tilgrises og unger som ikke tør å bruke parker, sier hun.Forslaget om meldeplikt kommer som et privat forslag fravaraordfører Rieber-Mohn og Rina Mariann Hansen i Oslo Arbeiderparti. Begge disseforslagene skal behandles av byrådet denne måneden.

Får ikke sove ute

— Det er en sammenheng mellom tigging og kriminalitet.Politiet i Oslo oppgir at de bruker 25 prosent av ressursene sine påkriminalitet i kjølvannet av tigging: Tyverier, stjeling av mobiltelefoner,menneskehandel. Det betyr ikke at alle tiggere er kriminelle, sier Rieber-Mohn.

Politiet i Oslo har i tillegg foreslått å forby bostedsløseå sove utendørs i tettbygde strøk i byen.

Bør tiggere melde seg for politiet?