— Det er meget mulig at tiltalte aldri får kontroll med sin pedofile legning, sa aktor, statsadvokat Erik Førde under avslutningen av den kanskje mest alvorlige incestsaken som noen gang er rullet opp for en norsk domstol.

Påstanden om forvaring i 21 år og minst i 10 år er maksimum av hva det er anledning til å idømme en person. Det er trolig første gang det er lagt ned påstand om forvaring i en rettssal i Norge. En ny straffebestemmelse om forvaring trådte i kraft fra nyttår og erstatter de gamle bestemmelsene om fengselsstraff pluss sikring.

Mor og far

Den 41 år gamle faren står tiltalt for flere seksuelle overgrep mot sin egen sønn. Overgrepet på Ila skjedde på besøksrommet mens faren sonet en dom for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter. Også moren var til stede på besøksrommet da overgrepet skjedde.

I tillegg er mor og far tiltalt for incest mot sønnen mens faren hadde permisjon fra fengselet, der han sonet en av de strengeste pedofilidommene som er felt i Norge. I 1997 ble han dømt til sju års fengsel og fem års sikring for vold og overgrep mot fire unge gutter.

Faren har i alt tre dommer for å ha forgrepet seg seksuelt mot unge gutter. Blant annet begikk han seksuelle overgrep mens han sonet sin andre dom under tilsyn av Kriminalomsorg i frihet. Ett av overgrepene skjedde mot sønnen til den som førte tilsyn med ham.

Psykisk press

— Det er en klar fare for gjentakelse. Tiltalte benytter enhver anledning til å få seksuell kontakt, sa aktor Førde under sin prosedyre i Oslo tingrett torsdag.

Han pekte på at faren både i denne og i tidligere saker har brukt kraftige midler som psykisk press og trusler om vold og avsløring for å få guttene til å være med på og siden tie om overgrepene.

I skjerpende retning la aktor vekt på at overgrepene var utført med stor kløkt og under soning. Også konsekvensene for sønnen, som nå tar medikamenter og får psykiatrisk behandling, må virke skjerpende, mente aktor, som ikke så noen formildende omstendigheter.