Du kjenner deg nok igjen: Midt i middagsluren, eller idet Dagsrevyen begynner på dagens viktigste nyheter, ringer telefonen. En blid stemme er straks på fornavn med deg, kanskje lurer vedkommende på hvordan det går før det egentlig budskapet introduseres: å selge et eller annet du antakeligvis ikke har bruk for. Og forbudet mot å ringe mennesker som har reservert seg mot telefonsalg, synes ikke alltid å bli tatt seriøst.

Men nå kan telefonselgerne gå tøffe tider i møte, i hvert fall hvis SV får det som de vil. I dag legger partiet frem forslag om å beskytte husstander mot telefonsalg — med mindre mottaker har gitt aktivt samtykke om at det er greit å bli oppringt.

- Utidig forstyrrelse

— Telefonsalg er for mange en kilde til irritasjon. Det er en stor inngripen i privatlivets fred, en aggressiv form for markedsføring som for enkelte er vanskelig å avvise, sier Audun Lysbakken, stortingsrepresentant for SV og en av arkitektene bak forslaget.

— Det er en utidig forstyrrelse, som mange mennesker er opptatt av. Vi trenger noen områder i samfunnet som er fredet for kommersialisering.

Lysbakken sier at rundt ti prosent av klagene som Forbrukerombudet fikk i 2004, gjaldt telefonselgere.

— Vi har jo allerede en ordning med reservasjonsrett, men den fungerer ikke. Vi mener at det er et bedre prinsipp å gå fra å si nei takk til å si ja takk. Også de som driver med telefonsalg bør kunne ha gevinst av dette, sier Lysbakken.

Som sammenlikner telefonsalg med spam på e-post.

— Et voldsomt publikumsfrieri fra SV her, er det tilfeldig at forslaget kommer før valget?

— Vi har faktisk jobbet med denne saken lenge, og håpet er å få den behandlet før sommeren. Men jeg tror det vil være en populær sak.

- Har fått sin sjanse

— En rekke humanitære organisasjoner kan tape penger på dette?

— Jeg tror faktisk det vil være i deres egen interesse å få et register over dem som er villige til å gi, så kan man konsentrerer seg om dem i stedet for å ringe rundt på måfå. Mange vil være villige til å stå i registeret.

— En respons i BTs enquête er «stortingsrepresentanter burde ha annet å ta seg til»?

— Stortinget skal jobbe for saker som er viktig for folk, både store og små ting. Denne tar vi opp fordi mange er opptatt av det. Det handler om hvor grensene for kommersialisering skal gå. Denne bransjen har fått sin sjanse, sier Lysbakken.

Forbrukerombudet positivt

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon støtter lovforslaget fra SV.

— Vi stiller oss positive. Dette er en riktig måte å tenke på, og det er viktig at forslaget kommer fra politisk hold denne gangen, sier Thon til BT.

Forbrukerombudet var nemlig med på å fronte et liknende lovforslag i 2000. Da sa Regjeringen nei, men opprettet året etter et register i Brønnøysund for privatpersoner som ønsker å reservere seg mot telefonsalg.

Til nå har 1.113.644 nordmenn reservert seg. De aller fleste av disse sier også nei til å bli kontaktet av humanitære organisasjoner.

— Dette sier noe om hvor mange som er imot telefonsalg. Jeg har selv reservert meg, fordi telefonsalg er så grenseløst irriterende. Jeg orker det ikke, stønner Thon.

Brønnøysundregistrene opplever en stadig pågang av folk som vil reservere seg mot telefonselgere.

— Bare det siste halvåret har pågangen økt veldig, sier underdirektør Anne-Hedvig Ferkingstad til BT.

— At en million mennesker har reservert seg, gjør at telefonselgerne får færre og færre å ringe til. Da blir pågangen på dem som ikke har reservert seg enda større. Mange orker ikke mer.

TEGNING: GRO VIK